Sim gphone là gì?

Sim gphone là điện thoại cố định không dây của VNPT nhưng ở dạng sim, có thể lắp vào mọi loại điện thoại sử dụng trên toàn quốc. Khu vực nào có sóng của Vinaphone là dùng được, chính vì vậy nên chất lượng sóng rất tốt. Bản chất Gphone là số máy bàn nên cước thuê bao và chi phí liên lạc rất rẻ. 

Danh sách dạng số GPhone Hà Nội

STT Sim Gphone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước

TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ SIM SỐ GPHONE VNPT HÀ NỘI:

O243.995.6688 - O944.12.8338 - O94.848.3668

Sim máy bàn, lắp trên di động, dùng toàn quốc

1 024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
3 024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
4 024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
5 024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
6 024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
7 024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
8 0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
9 024 3991 9168 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
10 024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
11 0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
12 0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
14 024 3995 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
15 024 3992 8992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
16 024 3997 2997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
18 024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
19 024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
20 024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
21 024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
22 024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
23 024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
24 024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
25 024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
26 024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
27 024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
28 024 3992 2858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
29 02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
30 02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
31 0243 991 9998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
32 0243 919 1213 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
33 0243 9191 959 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
34 024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
35 024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
36 0243 991 1929 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
37 0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
38 0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
39 0243 991 1994 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
40 0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
41 0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
42 0243 991 1997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
43 0243 991 1998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
44 024 3917 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
45 024 3991 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
46 024 3995 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
47 024 3996 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
48 024 3997 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
49 024 3991 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
50 024 3992 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
51 024 3996 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
52 024 3997 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
53 024 3998 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
54 0243 9999 190 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
55 0243 9999 192 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
56 0243 9999 193 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
57 0243 9999 194 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
58 0243 9999 225 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
59 0243 9999 226 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
60 0243 9999 233 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
61 0243 9999 238 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
62 0243 9999 239 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
63 0243 9999 665 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
64 0243 9999 822 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
65 0243 9999 833 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
67 0243 9999 335 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
68 0243 9999 356 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
69 0243 9999 357 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
70 0243 9999 358 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
71 0243 9999 359 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
72 0243 9999 256 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
73 0243 9999 257 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
74 0243 9999 258 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
75 0243 9999 259 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
76 024 3995 1369 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
78 02439 169 269 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
79 024 3995 4995 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
80 024 3996 3997 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
81 024 3997 3998 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
82 02439 123 989 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
83 024 3997 3993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
84 024 3998 2992 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
85 024 3997 9292 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
86 024 3990 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
87 024 3992 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
88 024 3990 6336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
89 024 3998 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
90 024 3992 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
91 024 3996 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
92 024 8588 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
93 024 3990 0990 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
95 0243 913 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
96 02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động CK 200k tháng x 3 tháng
97 0243 995 6688 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động CK 300k tháng x 7 tháng
98 02485 888 444 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động CK 400k tháng x 3 tháng
99 0243 91 45678 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
100 02439 197 197 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
101 0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
102 0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết

TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ SỐ CỐ ĐỊNH CÓ DÂY ĐẸP VNPT HÀ NỘI:

O944.12.8338 - O94.848.3668

1 0243 3993 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định CK 200k tháng x 10 tháng
2 02438 212 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định CK 200k tháng x 10 tháng
3 02438 236 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định CK 200k tháng x 10 tháng
4 02432 383 383 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định CK 400k tháng x 2 tháng
5 0243 396 6868 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định CK 300k tháng x 2 tháng
6 0243 379 3333 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định CK 400k tháng x 10 tháng
7 0243 352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 đ Số cố định Không cam kết

Kho số sim gphone vnpt hà nội lắp di động, sử dụng toàn quốc. Điện thoại bàn cố định không dây GPhone dùng ở dạng sim, thoải mái cầm đi mọi tỉnh thành, chi phí cước gọi cực rẻ. Sử dụng số máy bàn làm Hotline sẽ tạo nên sự uy tín, chuyên nghiệp hơn cho doanh nghiệp, cửa hàng của bạn.

Các dạng số gphone Hà Nội khác

Số gphone thường Số gphone tam hoa
Số gphone lặp AB AB Số gphone taxi ABC ABC
Số gphone taxi ABCD ACBD Số gphone tứ quý
Số gphone ngũ quý Số gphone phong thủy
Số gphone không cam kết cước Số gphone cam kết cước

 

Thủ tục đăng ký đơn giản, giao sim nhanh chóng

- Đối với cá nhân chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin cmtnd và địa chỉ báo cước.

- Đối với doanh nghiệp cần làm hợp đồng + photo gpkd + địa chỉ báo cước

- Hỗ trợ đăng ký sim chính chủ, đăng ký chỉ dẫn danh bạ 1080

- Giao sim nhanh chóng ngay trong ngày

- Hỗ trợ tìm sim gphone theo yêu cầu.

Hotline mua bán, trao đổi sim gphone vnpt Hà Nội

O944.12.8338 - O94.848.3668

 

 

ĐĂNG KÝ MUA SIM GPHONE VNPT

O243.995.6688

O944.128.338 

 

O243.352.9999

O948.483.668

MÁY ĐIỆN THOẠI DÙNG GPHONE

avio-a27

may-ban-gphone