024 Đầu Số Máy Bàn Hà Nội, Đầu Số GPhone Hà Nội 0243, 02485

Đầu số máy bàn có dây Vnpt Hà Nội 0243. XXX. XXXX ( dải số 11 số ) và đầu số gphone không Vnpt Hà Nội có 3 dạng là 02439, 02433, 02485 và 6 số phía sau ( dải số cũng gồm 11 số như các số có dây). 

Đầu Số Máy Bàn Hà Nội, Đầu Số GPhone Hà Nội

+  Đầu Số GPhone Hà Nội: 02439, 02433, 02485

+ Đầu Số Máy Bàn Hà Nội: 0243

==> Mọi nhu cầu cần tư vấn hay đăng ky số cố định Gphone Hà Nội có dây & không dây vui lòng liên hệ 0886 876 888 - 094 2277 666.