Mua sim gphone vnpt tphcm đầu 0283 dùng tại Hà Nội và các tỉnh thành khác. Quý khách hàng ở các tỉnh thành khác HCM có thể mua số máy bàn không dây làm Hotline để tăng sự uy tín, chuyên nghiệp. Để được trực Hotline số máy bàn HCM tại bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam bạn chỉ cần đăng ký 1 số gphone HCM là được.

Thủ tục đơn giản chỉ cần có CMTND là được hoặc doanh nghiệp cần có GPKD hoặc giấy phép thành lập chi nhánh tại HCM để đăng ký. Với cước phí gọi rẻ như số có dây giúp bạn tiết kiệm hơn. Sử dụng số máy bàn Vnpt HCM ở bất kỳ nơi đâu mà người gọi không thể biết được.

DANH SÁCH BẢNG SỐ SIM GPHONE VNPT TP.HCM

STT Danh sách số Giá bán Mạng

HOTLINE TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ GPHONE TP.HCM

O94 2277 666 - O886 876 888 - O942 812 999

1 (028) 3882 7968 2.5 triệu GPhone HCM
2 (028) 3880 8079 2.5 triệu GPhone HCM
3 (028) 3880 8081 2.5 triệu GPhone HCM
4 (028) 3880 8082 2.5 triệu GPhone HCM
5 (028) 3880 8083 2.5 triệu GPhone HCM
6 (028) 3880 8084 2.5 triệu GPhone HCM
7 (028) 3880 8085 2.5 triệu GPhone HCM
8 (028) 3944 1368 2.5 triệu GPhone HCM
9 (028) 3893 1368 2.5 triệu GPhone HCM
10 (028) 3890 1368 2.5 triệu GPhone HCM
11 (028) 3887 1819 2.5 triệu GPhone HCM
12 (028) 3884 1900 2.5 triệu GPhone HCM
13 (028) 3885 1900 2.5 triệu GPhone HCM
14 (028) 3893 1900 2.5 triệu GPhone HCM
15 (028) 3937 1900 2.5 triệu GPhone HCM
16 (028) 3539 1800 2.5 triệu GPhone HCM
17 (028) 3887 1800 2.5 triệu GPhone HCM
18 (028) 3889 1800 2.5 triệu GPhone HCM
19 (028) 3537 1800 2.5 triệu GPhone HCM
20 (028) 3878 1800 2.5 triệu GPhone HCM
21 (028) 3880 1800 2.5 triệu GPhone HCM
22 (028) 3884 1800 2.5 triệu GPhone HCM
23 (028) 3885 1800 2.5 triệu GPhone HCM
24 (028) 3893 1800 2.5 triệu GPhone HCM
25 (028) 3937 1800 2.5 triệu GPhone HCM
26 (028) 3889 9168 2.9 triệu GPhone HCM
27 (028) 3886 6168 2.9 triệu GPhone HCM
28 (028) 3880 0168 2.9 triệu GPhone HCM
29 (028) 3885 5168 2.9 triệu GPhone HCM
30 (028) 3882 2168 2.9 triệu GPhone HCM
31 (028) 3539 9669 2.9 triệu GPhone HCM
32 (028) 3606 9669 2.9 triệu GPhone HCM
33 (028) 3608 9669 2.9 triệu GPhone HCM
34 (028) 3880 9669 2.9 triệu GPhone HCM
35 (028) 3882 9669 2.9 triệu GPhone HCM
36 (028) 3885 9669 2.9 triệu GPhone HCM
37 (028) 3944 9669 2.9 triệu GPhone HCM
38 (028) 3606 9339 2.9 triệu GPhone HCM
39 (028) 3878 9339 2.9 triệu GPhone HCM
40 (028) 3880 9339 2.9 triệu GPhone HCM
41 (028) 3882 9339 2.9 triệu GPhone HCM
42 (028) 3885 9339 2.9 triệu GPhone HCM
43 (028) 3886 9339 2.9 triệu GPhone HCM
44 (028) 3887 9339 2.9 triệu GPhone HCM
45 (028) 3889 9339 2.9 triệu GPhone HCM
46 (028) 3890 9339 2.9 triệu GPhone HCM
47 (028) 3893 9339 2.9 triệu GPhone HCM
48 (028) 3537 8338 2.9 triệu GPhone HCM
49 (028) 3539 8338 2.9 triệu GPhone HCM
50 (028) 3878 8338 2.9 triệu GPhone HCM
51 (028) 3880 8338 2.9 triệu GPhone HCM
52 (028) 3882 8338 2.9 triệu GPhone HCM
53 (028) 3884 8338 2.9 triệu GPhone HCM
54 (028) 3890 8338 2.9 triệu GPhone HCM
55 (028) 35 099 499 2.9 triệu GPhone HCM
56 (028) 3539 1168 2.9 triệu GPhone HCM
57 (028) 3880 1168 2.9 triệu GPhone HCM
58 (028) 3882 1168 2.9 triệu GPhone HCM
59 (028) 3885 1168 2.9 triệu GPhone HCM
60 (028) 39 179 180 2.9 triệu GPhone HCM
61 (028) 3606 6689 2.9 triệu GPhone HCM
62 (028) 3944 6668 2.9 triệu GPhone HCM
63 (028) 3880 0368 2.9 triệu GPhone HCM
64 (028) 3893 3398 2.9 triệu GPhone HCM
65 (028) 3893 4569 2.9 triệu GPhone HCM
66 (028) 36 069 699 2.9 triệu GPhone HCM
67 (028) 3888 0283 2.9 triệu GPhone HCM
68 (028) 3878 3686 2.9 triệu GPhone HCM
69 (028) 3503 9889 2.9 triệu GPhone HCM
70 (028) 3537 9889 2.9 triệu GPhone HCM
71 (028) 3606 9889 2.9 triệu GPhone HCM
72 (028) 3608 9889 2.9 triệu GPhone HCM
73 (028) 3880 9889 2.9 triệu GPhone HCM
74 (028) 3880 8998 2.9 triệu GPhone HCM
75 (028) 3882 9889 2.9 triệu GPhone HCM
76 (028) 3885 9889 2.9 triệu GPhone HCM
77 (028) 3890 9889 2.9 triệu GPhone HCM
78 (028) 3893 9889 2.9 triệu GPhone HCM
79 (028) 3944 9889 2.9 triệu GPhone HCM
80 (028) 35 011 088 2.9 triệu GPhone HCM
81 (028) 3539 9688 2.9 triệu GPhone HCM
82 (028) 3888 6090 2.9 triệu GPhone HCM
83 (028) 3890 6090 2.9 triệu GPhone HCM
84 (028) 3890 0098 2.9 triệu GPhone HCM
85 (028) 3606 3336 2.9 triệu GPhone HCM
86 (028) 38 82 83 82 2.9 triệu GPhone HCM
87 (028) 38 86 87 86 2.9 triệu GPhone HCM
88 (028) 3500 6686 2.9 triệu GPhone HCM
89 (028) 39 179 168 3.5 triệu GPhone HCM
90 (028) 39 139 168 3.5 triệu GPhone HCM
91 (028) 3880 8118 3.5 triệu GPhone HCM
92 (028) 38 86 68 38 3.5 triệu GPhone HCM
93 (028) 3886 8986 3.5 triệu GPhone HCM
94 (028) 38 80 82 84 3.5 triệu GPhone HCM
95 (028) 3886 6879 3.5 triệu GPhone HCM
96 (028) 38 80 83 86 3.5 triệu GPhone HCM
97 (028) 35 39 40 41 3.5 triệu GPhone HCM
98 (028) 38 868 696 3.5 triệu GPhone HCM
99 (028) 3880 3338 3.5 triệu GPhone HCM
100 (028) 3885 3338 3.5 triệu GPhone HCM
101 (028) 3937 3338 3.5 triệu GPhone HCM
102 (028) 3893 3389 3.5 triệu GPhone HCM
103 (028) 3889 9388 3.5 triệu GPhone HCM
104 (028) 3606 6099 3.5 triệu GPhone HCM
105 (028) 389 34568 3.5 triệu GPhone HCM
106 (028) 3893 9593 3.5 triệu GPhone HCM
107 (028) 3893 9596 3.5 triệu GPhone HCM
108 (028) 3893 9598 3.5 triệu GPhone HCM
109 (028) 3893 9599 3.5 triệu GPhone HCM
110 (028) 3900 3922 3.5 triệu GPhone HCM
111 (028) 3900 3933 3.5 triệu GPhone HCM
112 (028) 353 96669 3.5 triệu GPhone HCM
113 (028) 353 93339 3.5 triệu GPhone HCM
114 (028) 387 85558 3.5 triệu GPhone HCM
115 (028) 350 83338 3.5 triệu GPhone HCM
116 (028) 387 83338 3.5 triệu GPhone HCM
117 (028) 350 89998 3.5 triệu GPhone HCM
118 (028) 3900 3955 3.5 triệu GPhone HCM
119 (028) 3900 3977 3.5 triệu GPhone HCM
120 (028) 3506 6088 3.5 triệu GPhone HCM
121 (028) 36 116 117 3.7 triệu GPhone HCM
122 (028) 36 007 009 3.7 triệu GPhone HCM
123 (028) 39 007 009 3.7 triệu GPhone HCM
124 (028)36 01 03 06 3.7 triệu GPhone HCM
125 (028) 3900 8998 3.7 triệu GPhone HCM
126 (028) 35 234566 3.7 triệu GPhone HCM
127 (028) 35 234569 3.7 triệu GPhone HCM
128 (028) 35 234588 3.7 triệu GPhone HCM
129 (028) 35 234599 3.7 triệu GPhone HCM
130 (028) 3909 0009 3.7 triệu GPhone HCM
131 (028) 3893 8668 3.9 triệu GPhone HCM
132 (028)38 808 909 3.9 triệu GPhone HCM
133 (028) 3611 3622 3.9 triệu GPhone HCM
134 (028)36 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
135 (028)39 012 678 3.7 triệu GPhone HCM
136 (028)35 012 678 3.9 triệu GPhone HCM
137 (028)36 012 789 3.9 triệu GPhone HCM
138 (028) 3501 3579 3.9 triệu GPhone HCM
139 (028) 39 123 455 3.9 triệu GPhone HCM
140 (028) 39 117 119 4.5 triệu GPhone HCM
141 (028) 39 138 139 4.5 triệu GPhone HCM
142 (028)38 78 79 78 4.5 triệu GPhone HCM
143 (028) 3900 3911 4.5 triệu GPhone HCM
144 (028) 3900 3988 4.5 triệu GPhone HCM
145 (028) 3549 69 89 5 triệu GPhone HCM
146 (028) 3889 9883 5 triệu GPhone HCM
147 (028) 3884 7788 6 triệu GPhone HCM
148 (028)38 789 333 7.5 triệu GPhone HCM
149 (0283) 8787 333 7.5 triệu GPhone HCM
150 (0283) 6060 333 7.5 triệu GPhone HCM
151 (028)36 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
152 (028)35 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
153 (028)39 012 333 7.5 triệu GPhone HCM
154 (028) 3885 6688 8 triệu GPhone HCM
155 (028) 3503 6868 8 triệu GPhone HCM
156 (028) 3505 6868 8 triệu GPhone HCM
157 (028) 3880 6868 8 triệu GPhone HCM
158 (028) 3944 6868 8 triệu GPhone HCM
159 (028) 3884 3886 8 triệu GPhone HCM
160 (028) 3606 6868 8 triệu GPhone HCM
161 (028) 3884 8686 9 triệu GPhone HCM
162 (028) 3889 8686 9 triệu GPhone HCM
163 (028) 3878 8686 9 triệu GPhone HCM
164 (028) 3944 8686 9 triệu GPhone HCM
165 (028) 3890 8686 9 triệu GPhone HCM
166 (028) 3893 8686 9 triệu GPhone HCM
167 (028) 3536 8686 9 triệu GPhone HCM
168 (028) 3887 3888 12 triệu GPhone HCM
169 (028) 35005 666 12 triệu GPhone HCM
170 (028) 38 933 999 12 triệu GPhone HCM
171 (028) 36066 888 12 triệu GPhone HCM
172 (028) 3893 0000 13 triệu GPhone HCM
173 (028) 3937 0000 13 triệu GPhone HCM
174 (028) 3968 0000 13 triệu GPhone HCM
175 (028) 3606 0000 13 triệu GPhone HCM
176 (028)39 131 888 15 triệu GPhone HCM
177 (028)39 121 888 15 triệu GPhone HCM
178 (028)39 136 888 15 triệu GPhone HCM
179 (028)39 138 999 15 triệu GPhone HCM
180 (028) 3888 3388 15 triệu GPhone HCM
181 (028) 3888 3838 15 triệu GPhone HCM
182 (028) 3893 6789 16 triệu GPhone HCM
183 (028) 3503 6789 16 triệu GPhone HCM
184 (028) 3880 6789 16 triệu GPhone HCM
185 (028) 3882 6789 16 triệu GPhone HCM
186 (028) 3890 6789 16 triệu GPhone HCM
187 (028) 3912 7777 15 triệu GPhone HCM
188 (028) 3606 7777 16 triệu GPhone HCM
189 (028) 3523 5555 19 triệu GPhone HCM
190 (028) 389 34567 19 triệu GPhone HCM
191 (028)36 111 333 22 triệu GPhone HCM
192 (028)36 03 03 03 19 triệu GPhone HCM
193 (028)39 136 136 19 triệu GPhone HCM
194 (028) 3908 8999 16 triệu GPhone HCM
195 (028) 3900 8999 18 triệu GPhone HCM
196 (028) 388 45678 19 triệu GPhone HCM
197 (028)36 10 10 10 22 triệu GPhone HCM
198 (028) 350 34567 23 triệu GPhone HCM
199 (028) 389 00000 22 triệu GPhone HCM
200 (028) 388 00000 22 triệu GPhone HCM
201 (028) 3900 7777 20 triệu GPhone HCM
202 (028) 3611 7777 20 triệu GPhone HCM
203 (028) 3893 7777 18 triệu GPhone HCM
204 (028) 3889 3889 18 triệu GPhone HCM
205 (028) 3611 3333 18 triệu GPhone HCM
206 (028) 36 112233 18 triệu GPhone HCM
207 (028) 3900 3333 18 triệu GPhone HCM
208 (028) 3912 3333 18 triệu GPhone HCM
209 (028) 3612 3333 18 triệu GPhone HCM
210 (028) 3523 6666 20 triệu GPhone HCM
211 (028) 3503 6666 20 triệu GPhone HCM
212 (028) 3603 6666 20 triệu GPhone HCM
213 (028) 3885 6666 20 triệu GPhone HCM
214 (028) 3893 6666 20 triệu GPhone HCM
215 (028) 3504 9999 28 triệu GPhone HCM
216 (028) 360 11111 32 triệu GPhone HCM
217 (028)36 000 111 25 triệu GPhone HCM
218 (028)39 000 666 25 triệu GPhone HCM
219 (028) 36 111 888 29 triệu GPhone HCM
220 (028) 36 111 999 29 triệu GPhone HCM
221 (028)35 012 345 29 triệu GPhone HCM
222 (028)39 07 07 07 32 triệu GPhone HCM
223 (028)39 09 09 09 35 triệu GPhone HCM
224 (028)389 32222 20 triệu GPhone HCM
225 (028)389 34444 20 triệu GPhone HCM
226 (028)389 35555 20 triệu GPhone HCM
227 (028)389 36666 20 triệu GPhone HCM
228 (028)389 38888 32 triệu GPhone HCM

SỐ CÓ DÂY VNPT HCM

O94 2277 666 - O886 876 888

2 (028) 3898 6789 15 triệu Số cố định có dây
3 (028) 3513 6789 15 triệu Số cố định có dây
4 (028) 3520 6789 15 triệu Số cố định có dây
5 (028) 38 456 888 15 triệu Số cố định có dây
6 (028) 3511 7777 18 triệu Số cố định có dây
7 (028) 3930 7777 18 triệu Số cố định có dây
8 (028) 3843 7777 18 triệu Số cố định có dây
9 (028) 3838 3858 20 triệu Số cố định có dây
10 (028) 3838 3898 20 triệu Số cố định có dây
11 (028) 3838 6898 20 triệu Số cố định có dây
12 (028)3 765 4321 20 triệu Số cố định có dây
13 (028) 355 33333 25 triệu Số cố định có dây
14 (028) 38 555 666 25 triệu Số cố định có dây
15 (028) 39 77 88 99 30 triệu Số cố định có dây
16 (028) 38 33 88 99 28 triệu Số cố định có dây
17 (028) 39 119 119 60 triệu Số cố định có dây
19 (028) 39 168 168 79 triệu Số cố định có dây
20 (028) 39 333 333 299 triệu Số cố định có dây
21 (028) 35 888 888 399 triệu Số cố định có dây
22 (028) 38 485 868 499 triệu Số cố định có dây

 

Giá bán Sim gphone theo bảng dưới đây là giá bao gồm Sim gphone lắp điện thoại di động của quý khách hàng. Nếu muốn dùng sim gphone này trên máy bàn, quý khách có thể tham khảo đặt mua máy theo link này: Máy bàn dùng sim gphone di động

Thủ tục đăng ký Sim GPhone TP.HCM đơn giản

+ Đối với cá nhân: Chỉ cần có CMTND + địa chỉ báo cước tạiTP.HCM

+ Đối với doanh nghiệp: Cần làm hồ sơ có dấu và chữ ký của người đại diện công ty.

Thời gian lắp đặt bàn giao sim GPhone lắp di động

+ Hỗ trợ đăng ký thông tin chính chủ sim.

+ Giao sim nhanh chóng sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký

+ Giao tại đia điểm theo yêu cầu của quý khách hàng

+ Miễn phí giao sim tại TP.HCM

+ Khách hàng ở tỉnh chịu phí ship 20k và thời gian giao COD 2-4 ngày.

==> Liên hệ ngay 0942 812 999 để tư vấn, đặt mua sim GPhone.

Cách Chuyển Đổi Sim GPhone Thường Sang Sim Lắp ĐT Di Động

Cách chuyển đổi sim gphone thường,sim gphone phôi to, sim gphone stk lắp máy gphone để bàn, máy gphone chuyên dụng...sang loại sim lắp mọi máy di động kể cả các loại smartphone như iphone, samsung, sony, lg, lenovo...

Chuyển Đổi Sim GPhone Đồng Nai Thành Nano Sim Lắp Smart Phone

Chào bạn, bạn đang sử dụng sim Gphone Vinaphone tại Đồng Nai mà muốn chuyển sang Nano Sim hoặc Micro Sim để sử dụng trên tất cả các dòng di động đều được. Phối sim trắng Vinaphone đời mới, Có sẵn sim nhỏ để sử dụng trên các loại Smartphone.

Điện Thoại Bàn Không Dây GPHONE Vnpt Hà Nội Dùng Trên Di Động

Chuyên bán và cung cấp số điện thoại bàn không dây GPhone Vnpt Hà Nội hay còn gọi là loại sim gphone giá rẻ, số bàn không dây lắp di động đi toàn quốc.

Khách Hàng Toàn Quốc Đã Có Thể Mua & Dùng Sim Gphone Không Dây Vnpt Hà Nội

Khách hàng đang sinh sống và làm việc ở tỉnh có thể mua và sử dụng sim gphone vnpt hà nội thoải mái. Chỉ cần cung cấp đầy đủ cmtnd và 1 địa chỉ báo cước bất kỳ tại Hà Nội là đăng ký thoải mái.

Khôi Phục Sim, Làm Lại Sim GPhone Hà Nội & Các Tỉnh Phía Bắc

Nhận khôi phục sim gphone, cấp làm lại sim gphone vnpt hà nội và các tỉnh thành phía Bắc. Phôi sim trắng gphone lắp di động đời mới có sẵn nano sim, micro sim dùng trên mọi smartphone.
TƯ VẤN, MUA SIM GPHONE

O2432.85.8888

O942.812.999

O942.277.666

MÁY ĐIỆN THOẠI GPHONE

avio-a27

may-ban-gphone