Cập nhật danh sách sim gphone vnpt hà nội số thường chỉ còn 1.5 triệu số đã bao gồm phôi sim lắp di động và các chi phí khác. Các bạn vui lòng ấn Ctrl + F để tim dạng số theo ý của mình nhé. Mọi nhu cầu quý khách hàng cần tư vấn thêm về gphone hà nội hay đặt mua số vui lòng liên hệ Hotline 0886 876 888. Xin cảm ơn!

Danh sách số gphone thường, giá rẻ chỉ 1.5 triệu số 

STT Sim GPhone  Giá bán Tính năng

Tư Vấn GPhone Hà Nội

O2432 85 8888 - O94 2277 666 - O942 812 999

1 0243 999 0900 1.500.000 đ Sim lắp di động
2 0243 999 1618 1.500.000 đ Sim lắp di động
3 0243 999 2526 1.500.000 đ Sim lắp di động
4 0243 999 1110 1.500.000 đ Sim lắp di động
5 0243 999 1020 1.500.000 đ Sim lắp di động
6 0243 999 1030 1.500.000 đ Sim lắp di động
7 024 3996 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
8 024 3995 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
9 024 3993 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
10 024 3992 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
11 024 3991 5659 1.500.000 đ Sim lắp di động
12 024 3996 5658 1.500.000 đ Sim lắp di động
13 024 3998 5658 1.500.000 đ Sim lắp di động
14 024 3993 2829 1.500.000 đ Sim lắp di động
15 024 3912 3989 1.500.000 đ Sim lắp di động
16 024 3992 1686 1.500.000 đ Sim lắp di động
17 024 3997 1686 1.500.000 đ Sim lắp di động
18 024 3998 2829 1.500.000 đ Sim lắp di động
19 024 3996 1102 1.500.000 đ Sim lắp di động
21 024 3991 7991 1.500.000 đ Sim lắp di động
22 024 3998 2838 1.500.000 đ Sim lắp di động
23 024 3997 5886 1.500.000 đ Sim lắp di động
24 024 3991 5991 1.500.000 đ Sim lắp di động
25 024 3992 7992 1.500.000 đ Sim lắp di động
26 024 8585 5669 1.500.000 đ Sim lắp di động
27 024 3360 3899 1.500.000 đ Sim lắp di động
28 024 3918 3899 1.500.000 đ Sim lắp di động
29 024 3991 3839 1.500.000 đ Sim lắp di động
30 024 3996 5368 1.500.000 đ Sim lắp di động
31 024 3992 5368 1.500.000 đ Sim lắp di động
32 0243 999 5958 1.500.000 đ Sim lắp di động
33 0243 991 1995 1.500.000 đ Sim lắp di động
34 0243 991 1996 1.500.000 đ Sim lắp di động
35 024 3917 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
36 024 3991 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
37 024 3995 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
38 024 3996 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
39 024 3997 1900 1.600.000 đ Sim lắp di động
40 024 3991 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
41 024 3992 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
42 024 3997 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
43 024 3998 1800 1.600.000 đ Sim lắp di động
44 0243 9999 193 1.800.000 đ Sim lắp di động
45 0243 9999 194 1.800.000 đ Sim lắp di động
46 0243 9999 233 1.800.000 đ Sim lắp di động
47 0243 9999 335 1.800.000 đ Sim lắp di động
48 024 3995 4995 1.800.000 đ Sim lắp di động
49 024 8586 1166 1.800.000 đ Sim lắp di động
50 024 3996 3883 2.000.000 đ Sim lắp di động
51 024 3998 5995 2.000.000 đ Sim lắp di động
52 024 3998 1991 2.000.000 đ Sim lắp di động
53 024 3998 5665 2.000.000 đ Sim lắp di động
54 024 3995 5665 2.000.000 đ Sim lắp di động
55 024 3992 5225 2.000.000 đ Sim lắp di động
56 024 3995 5225 2.000.000 đ Sim lắp di động
57 024 3995 6116 2.000.000 đ Sim lắp di động
58 024 3996 6116 2.000.000 đ Sim lắp di động
59 024 3995 6226 2.000.000 đ Sim lắp di động
60 024 3990 6556 2.000.000 đ Sim lắp di động
61 024 3998 6556 2.000.000 đ Sim lắp di động
62 024 3991 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
63 024 3992 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
64 024 3995 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
65 024 3996 5115 2.000.000 đ Sim lắp di động
66 024 3990 8118 2.000.000 đ Sim lắp di động
67 024 3990 8228 2.000.000 đ Sim lắp di động
68 024 3995 8228 2.000.000 đ Sim lắp di động
69 024 3990 9229 2.000.000 đ Sim lắp di động
70 024 3990 9339 2.000.000 đ Sim lắp di động
71 024 3991 9559 2.000.000 đ Sim lắp di động
72 024 3992 9779 2.000.000 đ Sim lắp di động
73 024 3997 9119 2.000.000 đ Sim lắp di động
74 024 3997 9229 2.000.000 đ Sim lắp di động
75 0243 915 8998 2.000.000 đ Sim lắp di động
76 024 8588 9229 2.000.000 đ Sim lắp di động
77 024 3997 3993 2.000.000 đ Sim lắp di động
78 024 3995 9292 2.000.000 đ Sim lắp di động
79 024 3998 2992 2.000.000 đ Sim lắp di động
80 024 3990 3663 2.000.000 đ Sim lắp di động
81 024 3992 3663 2.000.000 đ Sim lắp di động
82 024 3992 7997 2.000.000 đ Sim lắp di động
83 024 8588 7997 2.000.000 đ Sim lắp di động
84 024 3990 0990 2.000.000 đ Sim lắp di động
85 024 3997 9191 2.000.000 đ Sim lắp di động
86 024 3993 6993 2.000.000 đ Sim lắp di động
87 024 3996 8228 2.000.000 đ Sim lắp di động
88 024 3992 9559 2.000.000 đ Sim lắp di động
89 02439 138 338 2.500.000 đ Sim lắp di động
90 02439 168 968 2.500.000 đ Sim lắp di động
91 02485 883 993 2.500.000 đ Sim lắp di động
92 024 3993 9779 2.500.000 đ Sim lắp di động
93 024 8585 2992 2.500.000 đ Sim lắp di động
95 024 8585 2882 2.500.000 đ Sim lắp di động
96 024 8585 1991 2.500.000 đ Sim lắp di động
97 0243 999 5665 2.500.000 đ Sim lắp di động
98 024 8585 6556 2.500.000 đ Sim lắp di động
99 024 3901 3999 6.000.000 đ Sim lắp di động
100 0243 91 45678 10.000.000 đ Sim lắp di động
101 02485 888 444 12.000.000 đ Sim lắp di động
102 02439 197 197 12.000.000 đ Sim lắp di động
103 0243 918 6789 15.000.000 đ Sim lắp di động

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O2432 85 8888 - O942 277 666 - O942 812 999

1 0243 8332 999 4.000.000 đ Số có dây
2 0243 3916 999 4.000.000 đ Số có dây
3 02439 303 888 4.000.000 đ Số có dây
4 02437 338 999 4.000.000 đ Số có dây
5 02438 311 666 4.000.000 đ Số có dây
6 02433 281 888 4.000.000 đ Số có dây
7 02437 833 888 4.000.000 đ Số có dây
8 02435 823 999 4.000.000 đ Số có dây
9 0243 576 5555 6.000.000 đ Số có dây
10 0243 747 3333 6.000.000 đ Số có dây
11 0243 526 6789 6.000.000 đ Số có dây
12 02438 586 586 6.000.000 đ Số có dây
13 0243 972 6789 6.000.000 đ Số có dây
14 02432 959 959 6.000.000 đ Số có dây
15 024 3321 3333 6.000.000 đ Số có dây
16 02435 522 522 6.000.000 đ Số có dây
17 02437 656 656 6.000.000 đ Số có dây
18 02439 606 606 6.000.000 đ Số có dây
19 02432 383 383 8.000.000 đ Số có dây
20 0243 396 6868 8.000.000 đ Số có dây
21 024 3285 8888 29.000.000 đ Số có dây
22 02438 444 444 38.000.000 đ Số có dây
23 02438 24 24 24 38.000.000 đ Số có dây
24 024 9999 8888 500.000.000 đ Số có dây 
25 028 9998 9999 200.000.000 đ Số có dây 
26 024 9999 9999 2.500.000.000 đ Số có dây 
27 028 9999 9999 1.800.000.000 đ Số có dây 
28 0236 999 9999 1.250.000.000 đ Số có dây 

Danh sách bảng số Gphone Hà Nội - Hotline: 0942 812 999

- Danh sách sim gphone Vnpt HCM: Bảng sim số gphone Vnpt HCM

- Danh sác số sim Ghone Vnpt Hà Nội: Bảng số sim gphone Vnpt Hà Nội

- Danh sách số cố định có dây Vnpt Hà Nội: Số cố định có dây Vnpt Hà Nội

- Danh sách số máy bàn có dây VNPT HCM: Số cố định có dây Vnpt HCM

Thủ tục đăng ký & thời gian lắp đặt sim gphone

- Đối với doanh nghiệp: Cung cấp hình ảnh gpkd gửi qua zalo, làm hồ sơ đăng ký có đầy đủ dấu mộc, chữ ký người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

- Đối với cá nhân: Chỉ cần cung cấp bản chụp hình cmtnd, thẻ căn cước gửi qua zalo để hoà mạng là xong.

- Khách hàng sẽ được đăng ký thông tin chính chủ theo yêu cầu.

- Giao sim nhanh chóng trong ngày đối với khách hàng ở nội thành Hà Nội.

- Khách hàng ở ngoại thành hay ở tỉnh sẽ được gửi chuyển phát nhanh, nhận sim thanh toán tiền từ 1-2 ngày

Địa chỉ lắp đặt, hòa mạng sim cố định Gphone Vnpt

Ngoài kho số cố định không dây Vnpt, chúng tôi còn có dịch vụ chuyển đổi phôi sim gphone stk lắp máy bàn, máy avio a27 sang loại sim gphone chuyên dụng trên máy bàn, có sẵn nano sim, micro sim lắp mọi máy điện thoại bàn. Đăng ký khôi phục, làm lại sim gphone hà nội giá rẻ, đơn giản nhanh chóng. Mọi nhu cầu quý khách cần tư vấn thêm hay hỗ trợ về sim gphone vui lòng liên hệ ngay hotline 0942 812999 để được chúng tôi phục vụ.

Sim GPhone Vnpt Hà Nội Giá Rẻ Chỉ 1.5 Triệu/Số, Đăng Ký Chính Chủ

GPhone Hà Nội xin gửi tới quý khách hàng danh sách số GPhone giá rẻ đẹp, chỉ 1.5 triệu/số. Sim cố định lắp di động, dùng trên toàn quốc.