Cập nhật danh sách list số gphone vnpt hà nội dạng đẹp VIP 2 với mức cam kết 1 triệu tháng x 18 tháng sử dụng. Với mức cam kết này giá bán các số cực mềm chỉ còn khoảng 3.5 triệu số mà thôi. Chi phí trên đã bao gồm toàn bộ, không phát sinh thêm. Vui lòng liên hệ 0886 876 888 nếu bạn muốn sử hữu những dãy số phía dưới này.

Danh sách list số gphone vnpt hà nội VIP 2

List số Dạng số Cam kết Giá bán
024 3912 3912 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3910 3910 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3905 3905 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3994 3994 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3918 3918 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3917 3917 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 8587 8587 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3915 3915 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3901 3901 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3902 3902 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3906 3906 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3916 3916 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số
024 3914 3914 Vip 4 - Taxi 4 1 triệu x 18 tháng 3.5 triệu/số