Sim Gphone Vnpt Lắp Di Động Tại Hà Nội Giá Rẻ, Sử Dụng Toàn Quốc

Sim gphone VNPT Hà Nội di chuyển toàn quốc thoái mái. Sim gphone số đẹp, giá rẻ. Tặng kèm phôi gphone di động lắp mọi máy điện thoại.  Hỗ trợ đăng ký sim gphone tại nhà, văn phòng ngay trong 24h sau khi đặt số. Vào tên chính chủ. Điện thoại hỗ trợ tư vấn : 0886 876 888 để được báo giá.

Danh sách số gphone vnpt cập nhật mới nhất

 

02439 165 888 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 200k tháng x 09 tháng
02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 200k tháng x 5 tháng
02485 888 444 GPhone 6.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 400k tháng x 5 tháng
02439 192 192 GPhone 6.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 400k tháng x 5 tháng
0243 995 6688 GPhone 6.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Cam kết 300k tháng x 11 tháng
02439 968 869 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 3993 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 9669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3998 2992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 9292 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 9292 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3990 3663 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 3663 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3990 6336 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3998 7997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 7997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3996 7997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02485 88 7997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3990 0990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8589 8338 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 9995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 9997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 5992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 6992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02439 169 269 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 4995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3996 3997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 3998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 8992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 2997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 8997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 5828 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8585 8526 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3996 8586 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8585 2285 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3998 1368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8589 2686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8589 3686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3995 1369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3996 2269 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 2858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 2686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3992 5686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02485 886 366 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 9999 116 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 999 8828 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 999 8829 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 999 8869 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 999 6966 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3912 1218 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8585 5668 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 9998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 912 3989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 919 1213 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 9919 866 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 9191 091 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 9191 959 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02439 125 255 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8585 5586 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3916 1688 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3991 9168 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
024 3993 9996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 918 3368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 918 6989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1929 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1994 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1997 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 991 1998 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02485 888 988 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02439 138 338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 91 45678 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
02439 197 197 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết
0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động, dùng toàn quốc Không cam kết

 

Ngoài bảng số trên, Quý khách có thể liên hệ hotline để đặt số theo ý muôn. http://www.gphonehanoi.com sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ và phục vụ Quý khách hàng được tốt nhất.

Phân biệt sim STK và Sim gphone di động

+ Sim GPhone STK : Sim gphone loại mới, trên phôi sim, dưới hàng seri có chữ STK ; với loại sim này Quý khách chỉ có thể lắp trực tiếp vào máy gphone của nhà mạng cung cấp, ở đây simgphone.com sẽ tặng máy gphone khi mua sim, máy gphone chuyên dụng avio a27.

+ Sim gphone di động: Sim gphone đời đầu, ra trước năm 2010 nên cực kỳ quý hiếm, hiện tại vnpt không còn cung cấp nữa nên giá ngày càng đắt. Sim này có thể  lắp được tất cả các máy điện thoại, bao gồm cả smartphone. Tuy nhiên không khuyến khích cắt thành nano vì phải cắt vào mạch đồng dễ hỏng sim.

Liên hệ ngay:0886 876 888 để được hỗ trợ lựa chọn số phù hợp nhất.